۱۴۰۰/۲/۲۴
بهداشت محيط

سعيد فتحي :كارشناس ارشد بهداشت محيط
 
وظايف كارشناس بهداشت محيط بيمارستان سردار شهيد ارجمند مالخليفه

1-هماهنگي و اقدام در جهت تشكيل كميته بهداشت و كنترل عفونت بيمارستان و شركت فعال در آن و پيگيري مصوبه هاي مربوطه
2- تهيه و تدوين مطالب آموزشي و تشكيل جلسات آموزشي مرتبط با بهداشت محيط و بهداشت عمومي براي كاركنان رده هاي مختلف
3- نظارت و مداخله در عقد قراردادهاي خدماتي بيمارستان و مطالبه كارت معاينه پزشكي ، كارت معاينه كارگري و گواهينامه آموزش بهداشت عمومي پرسنل مشمول قانون
4- بررسي وضعيت آب مورد مصرف بيمارستان ( شبكه عمومي ، شبكه خصوصي ) و تشكيل پرونده مربوط به آن
5- كنترل بهداشتي آب مصرفي ازنظر كمي و كيفي و انجام آزمايشات دوره اي ميكروبي وشيميايي و كلرسنجي با استناد به دستورالعمل ها ، استانداردها و شرايط موجود
6- نظارت ، بررسي و كنترل بهداشتي بركليه مراحل مختلف جمع آوري ، تفكيك ، انتقال ، نگهداري موقت و دفع زباله هاي بيمارستاني و نيز جلوگيري از فروش و بازيافت زباله بيمارستاني
7- نظارت و كنترل بهداشتي بر نحوه دفع فاضلاب بيمارستان و درصورت وجود معضل ، ارائه پيشنهادهاي اجرائي مناسب
8- نمونه برداري از پساب خروجي سيستم تصفيه فاضلاب برابر دستورالعمل هاي اعلام شده (درصورت وجود تصفيه خانه ) بمنظور بررسي كيفيت پالايش فاضلاب
9- كنترل حشرات و جوندگان با اولويت بهسازي محيط ، دفع بهداشتي زباله ودرصورت نياز ، استفاده اصولي از روش هاي شيميايي و نيز جلوگيري از فعاليت شركتهاي سم پاشي غير مجاز
10- نظارت و مداخله در تهيه و كاربرد مواد گندزدا وپاك كننده بيمارستان
11- اقدام لازم در زمينه تهيه البسه و ملزومات موردنياز درسمپاشي وضدعفوني ( روپوش – كلاه – دستكش – ماسك – چكمه و . . . ) وتدارك سموم و موادگندزدا و ديگر تجهيزات و وسايل مورد استفاده در سمپاشي وضدعفوني با هماهنگي مسئولين بيمارستان
12- بررسي وضعيت فني و بهداشتي سيستم تهويه مطبوع در بيمارستان ( گرمايش ، سرمايش ) و پيگيري در جهت رفع مشكلات احتمالي موجود
13- پيگيري و اقدام درزمينه مسائل بهداشتي و حفاظتي بخش پرتوهاي يونساز با كمك مسئول فيزيك بهداشت ذيربط
14- نظارت فني و بهداشتي مستمر بر نحوه كار آشپزخانه شامل :
( شرايط بهداشت محيطي آشپزخانه ، وضعيت سردخانه ، انبار نگهداري موادغذايي ، سرويسهاي بهداشتي ، بهداشت فردي كاركنان ، اطاق استراحت كاركنان ، شستشو و ضدعفوني ظروف ، شستشو و ضدعفوني سبزيجات خام مورد استفاده ، وضعيت بهداشتي موادغذايي آماده طبخ وسايل و ظروف مورد استفاده و . . . . )
15- نظارت و هماهنگي لازم در زنجيره تهيه ، طبخ و توزيع موادغذايي با همكاري كارشناس تغذيه بمنظور اطمينان از سلامت توزيع و مصرف غذا
16- نظارت و كنترل دائم برامور مربوط به رختشويخانه و رعايت كليه نكات ايمني و بهداشتي ازنظر تفكيك البسه عفوني از غيرعفوني درهنگام شستشو و استفاده از دستگاه هاي شوينده اتوماتيك ومواد پاك كننده مناسب ونهايتا” ضدعفوني و اطوكشي البسه بخش عفوني و آلوده ( توضيحا” دركاربرد موادضدعفوني كننده بايستي دقت لازم درانتخاب نوع آن و ميزان مجاز بعمل آيد تا خرابي دستگاهها و البسه را سبب نشود . )
17- ارتباط مستمر با معاونت هاي بهداشت و درمان درهماهنگ كردن فعاليتهاي اجرايي و دستورالعملها واقدامات نظارتي دربيمارستان
18- ثبت و ضبط اقدامات و مكاتبات اداري و تشكيل بايگاني درست ومنظم به نحوي كه روند فعاليتها و پيگيري امور بدين طريق كاملا” قابل دسترسي و مشهود باشد . ( مستند سازي )
19- نظارت بر ايمني و مشاركت فعال در كاهش سوانح و صدمات داخل بيمارستان ازجمله پوشش پنجره ها ، وسايل اطفاء حريق و سيستم هاي هشداردهنده ، مهار كپسولهاي طبي و . . .
20- ارائه راهكارهاي بهسازي بعنوان اصولي ترين روش كنترل ناقلين
21- انجام امور محوله در شرايط خاص مانند كنترل همه گيري و نيز مقابله با بحران و بلايا
22- فرهنگ سازي و جلوگيري از استعمال دخانيات در فضاهاي بسته و عمومي بيمارستان
- 23-بطوركلي نظارت و كنترل لازم بهداشتي بركليه بخش ها – همكاري و هماهنگي با مديران و مسئولين قسمتهاي مختلف درحيطه شغلي و وظائف سازماني تعيين شده
 
 

 

تاریخ به روز رسانی:
1398/09/11
تعداد بازدید:
1629
آدرس:شهر مالخليفه، بلوار امام خميني(ره)،خيابان بسيج بيمارستان سردار شهيد ارجمند مالخليفه
تلفن: 03834482001-03834483123-03834482701
دور نگار:03834483002  كدپستي:8895184775
info@skums.ac.ir
 
تاریخ بروز رسانی 1400/02/24
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal